Zvolanie konferencie VsSTZ 2022 – 2.časť

zvolanie-a-navrh-programu-konferencie-vsstz-2022 oznamenie-delegata-o-ucasti-na-konferencii-vsstz oznamenie-delegata-o-ucasti-na-konferencii-vsstz-klub oznamenie-delegata-o-ucasti-na-konferencii oznamenie-delegata-o-ucasti-na-konferencii-vsstz-okr-a-obl. navrh-na-zmenu-stanov-vsstz-na-konferenciu zaujem-o-kandidaturu-na-funkcie-vo-vsstz Výkonný výbor VsSTZ v súlade s čl. 6 bod 1 Stanov týmto z v o l á v a KONFERENCIU VÝCHODOSLOVENSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU na deň piatok 26.augusta 2022 o 13:00 hod. v Prešove Reštaurácia Sokolovňa, Kpt. Nálepku 6. Zároveň oznamujeme, že...

Viac

Rozpis súťaží dospelých VsSTZ 2022/2023

ŠTK VsSTZ vydáva tieto základné dokumenty pre sezónu 2022/2023 Právo štartu v súťažiach dospelých 2022/2023Rozpis súťaží dospelých 2022/2023Prihláška do súťaží dospelých 2022/2023 (vo formáte WORD aj PDF) vsstz-01-22-23 rozpis-22-23-1 prihlaska-22-23 prihlaska-22-23-1 Ján Pitoňák predseda ŠTK VsSTZ

Viac