Adresár mládežníckych klubov

ŠK Orion Belá nad Cirochou Ján Dráb, Komenského 2656, 069 01 Snina
tel.:0905/626415, 057/7682816,
mail: loziskaplus@loziskaplus.sk
Hracia miestnosť: Základná škola, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou

STK Lokomotíva Košice , Čermeľská cesta 1, 040 01 Košice
tel.:1
mail: info@stklokomotiva.sk
Hracia miestnosť: Čermeľská cesta 1, Košice

STO Valaliky 
tel.: 
mail: valalikysto@gmail.com
Hracia miestnosť: Základná škola Valaliky, Hlavná 165

MŠK VSTK Vranov JUDr. Anton Hajduk Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.: 0918/428313
mail: hajduk.advokacia@gmail.com
Hracia miestnosť: Stolnotenisová hala, B. Němcovej 2575, v areáli futbalového štadióna

ŠKST Spišské Vlachy Anton Gurčík, Fabiniho 13, 053 61 Spišské Vlachy
tel.: 0904/553415, 053/4495133
mail: antongurcik@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy

OŠK Šarišské Michaľany Vendelín Balčák, Michalská 38, 082 22 Šarišské Michaľany
tel.: 0908/270888, 051/4582484
mail: balcak.vendo@gmail.com
Hracia miestnosť: Stolnotenisová herňa – športový areál futbalového štadióna, Š. Michaľany

Geológ Rožňava Andrej Ružík, Útulná 9, 048 01 Rožňava
tel.: 0908/860437
mail: ruzik@it-reality.sk
Hracia miestnosť: Šafárika 120, Rožňava TJ STO Slovenská Ves

Ing. Peter Hanigovský, 059 02 Slovenská Ves 390
tel.: 0910/119586
mail: peterhanigovsky@zoznam.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ a MŠ Slovenská Ves (vchod zozadu)

Športkub MSS Prešov Miroslav Gábor, Ďumbierska 25, 080 01 Prešov
tel.: 0907/638009, 051/7702452,
mail: gaborabececko@gmail.com
Hracia miestnosť: ZŠ Sibírska Prešov, Sídlisko Sekčov, Prešov (STH nad jedálňou)

KST Plus 40 Trebišov Ing. Gabriel Wawrek, Slnečná 3202/2, 075 01 Trebišov
tel.: 0911/903473
mail: wawrek@ulbrich.sk
Hracia miestnosť: T.G.Masaryka 2229/36,Trebišov

MŠK STO Krompachy Oľga Barbušová, Kolínovce 150, 053 42 pošta Krompachy
tel.: 0905/567307
mail: olga.barbusova@centrum.sk
Hracia miestnosť: Trangusova 1, Krompachy

SŠK Poproč Martin Gumáň, Západná 69, 044 24 Poproč
tel.: 093/546230
mail: martinguman@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ, Školská 1

ZŠ Vyšný Žipov,. Mgr. Ján Straka, 094 34 Čierne nad Topľou 156
tel: 0908/847 249
mail: henrietkaf@gmail.com

STK Stadex Košice Oliver Vaňo, Jaltská 12, 040 01 Košice
tel: 0902/850860
mail: vanovci@netkosice.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Postupimská, Košice

STJ Družba Bardejov Ing. Ján Jakub, Pod papierňou 42, 085 01 Bardejov
tel: 0905/966698
mail: jan.jakub@email.cz
Hracia miestnosť: Športová hala Mier, Mlynská ul. Bardejov

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti