VsSTZ | Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

ObSTZ Humenné Rozpis súťaže 5. a 6. liga 2019/20

Čítaj ďalej

Schválené prestupy a hosťovania VsSTZ od 1.4.2019 do 15.9.2019

V prílohe Zoznam schválených prestupov a hosťovaní Stanislav Dubec, predseda Matričnej a rozhodcovskej komisie VsSTZ

Čítaj ďalej

Bulletín 2019/2020 VsSTZ Košice.

V tlačenej forme je nesprávne uvedená hracia miestnosť ŠKST Pribeník. Správne má byť - Dom športu, ul. Cintorínska 227, Pribeník

Čítaj ďalej

Bulletín 2019/2020 PSTZ Poprad.

Čítaj ďalej

Bulletín 2019/2020 ObSTZ SPIŠ

Čítaj ďalej

Výsledky URBAR VA-ZA-RI CUP 2019 Harichovce

Čítaj ďalej

ObSTZ Humenné, Aktív vedúcich družstiev sa uskutoční v piatok 27.9. o 16.hodine v pohostinstve Valaškovce. 1 oddiel = 1 zástupca

Čítaj ďalej

Smútočný oznam

Oznamujeme Vám, že dnes ráno 19.9.2019 zomrel po ťažkej chorobe, vo veku 71 rokov Gejza Filkorn. So stolným tenisom začínal v Moldave, potom striedavo hral za Spoje Košice, SŠK Poproč, v Nemecku, STK Lokomotíva Košice a znova

Čítaj ďalej

Regionálne centrum – predĺženie lehoty na podávanie žiadostí

KM VsSTZ informuje, že sa predlžuje lehota pre kluby na podávanie žiadostí o zriadenie Regionálneho centra mládeže. Nový termín na podávanie žiadostí je do stredy 25.9.2019 na adresu daniel.fink@pobox.sk JUDr. Daniel FINK, predseda KM VsSTZ

Čítaj ďalej

ObSTZ Humenné 2 2019/20

ObSTZ HE oznamuje zavedenie bankového účtu. Úhrada štartovného len platbou na účet!!! Číslo účtu ObSTZ Humenné: SK60 0900 0000 0051 6214 5117 2. Súpisky doručiť len na e-mail obstz.he@gmail.com

Čítaj ďalej

Memoriál Františka Karandyšovského 2019

V prílohe Propozície Memoriálu Františka Karandyšovského, ktorý sa bude konať ako súčasť Slovenského pohára mužov a žien, v sobotu 14.9.2019. JUDr. Daniel FINK, riaditeľ turnaja Erik HAJDUK, hlavný rozhodca

Čítaj ďalej

Zemplínsky pohár 2019 – 1.ročník

Turnaje zaradené do 1.ročníka Zemplínskeho pohára 14.09.2019 Memoriál Františka Karandyšovského ŠKST Humenné 09.11.2019 O pohár primátora mesta Vranov n/T VSTK Vranov n/T ešte neurčené O pohár primátora mesta Svidník ŠŠK Centrál Svidník 04.01.2020 Memoriál Milana Macháčka

Čítaj ďalej

1. turnaj o Pohár PSTZ jednotlivcov 2019/2020

usporiadateľ 1. PPC Fortuna Kežmarok

Čítaj ďalej

Predbežné vyžrebovanie súťažného ročníka 2019/2020 – ObSTZ SPIŠ

Prosím vedúcich oddielov aby si skontrolovali predbežné vyžrebovanie. V 5.lige som musel vymeniť čísla medzi oddielmi OŠK Arnutovce A a STO Letanovce C, kde z dôvodu STO Letanovce by museli v jeden hrací deň hrať

Čítaj ďalej

Výzva – regionálne centrum mládeže

STO Valaliky sa oficiálne na SSTZ vzdali práva ďalej pokračovať v činnosti regionálneho centre mládeže. Vzhľadom na túto skutočnosť a po konzultácii s predsedom komisie mládeže SSTZ, je potrebné, aby VV VsSTZ odporučil namiesto STO

Čítaj ďalej

SP mužov – 65.ročník Pohára duklianskych hrdinov v Prešove, 31.8.2019 – VÝSLEDKY

Miroslav Gábor, hlavný rozhodca

Čítaj ďalej

Zápisnica zo zasadnutia VV VsSTZ a ŠTK VsSTZ 26.8.2019 v Prešove

V prílohe predkladáme Zápisnicu  zo spoločného zasadnutia VV VsSTZ a ŠTK VsSTZ, v Prešove dňa 26.8.2019 o 14:00 v hoteli LINEAS, na ktorej boli prítomní aj zástupcovia klubov VsSTZ Vincent Pavúk, predseda VsSTZ

Čítaj ďalej

URBAR VA-ZA-RI CUP 2019 Harichovce

Čítaj ďalej

Predbežné vyžrebovanie súťažného ročníka 2019/2020.

Poprosím o kontrolu a prípadné pripomienky k vyžrebovaniu v termíne najneskôr do 6.9.2019. Aktualizované 7.9.2019 Ďakujem Pitoňák

Čítaj ďalej

Rebríček ObSTZ Humenné k 1.7.2019

Čítaj ďalej

ObSTZ Humenné 1 2019/20

0 out of 5

Čítaj ďalej

Kalendár súťaží mládeže 2019/2020

Schválené VV VsSTZ 26.8.2019 JUDr. Daniel FINK, predseda KM VsSTZ Erik HAJDUK, člen KM VsSTZ, ŠTK mládeže VsSTZ

Čítaj ďalej

Rozpis súťaží mládeže 2019/2020

JUDr. Daniel FINK, predseda KM VsSTZ Erik Hajduk, člen ŠTK mládeže, %STK mládeže VsSTZ

Čítaj ďalej

OZNAM PRE KLUBY: Doplnenie údajov do registra mimovládnych neziskových organizácií

Vincent Pavúk predseda VsSTZ

Čítaj ďalej

SP mužov a žien – O Pohár Duklianskych hrdinov, Prešov (propozície)

V prílohe Propozície 65. ročníka Pohára duklianskych hrdinov v stolnom tenise Erik Hajduk

Čítaj ďalej

Rozpis súťaží ročník 2019/2020 – ObSTZ SPIŠ

Prosím Vás aj o vyplnenie Ankety a zaslanie spolu s prihláškou

Čítaj ďalej

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry

Vážení predstavitelia stolnotenisových klubov v prílohe nájdete výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. Slovenskému olympijskému a športovému výboru na základe uznesenia vlády SR č. 285 z 12.6.2019 budú

Čítaj ďalej

Projekt stolný tenis do škôl – oznámenie

Na základe vypísanej výzvy Slovenského stolnotenisového zväzu /SSTZ/ týkajúcej sa projektu "Stolný tenis do škôl 2019" boli rozhodnutím Výkonného výboru SSTZ dňa 18.7.2019 schválené nižšie uvedené školy ako úspešný uchádzač. Na základe tejto skutočnosti bude

Čítaj ďalej

Rozpis súťaží mládeže 2019/2020

KM VsSTZ v spolupráci s ŠTK mládeže VsSTZ vydáva tento Rozpis súťaží mládeže pre sezónu 2019/2020. Žiadame kluby VS regiónu, aby tento zatiaľ pracovný materiál pripomienkovali písomne do 15.8.2019 na adrese erikhajduk@gmail.com Prosíme Vás konkrétne pripomienky k

Čítaj ďalej

Schválené prestupy a hosťovania VsSTZ

V prílohe Stanislav Dubec, predseda Rozhodcovskej a matričnej komisie VsSTZ

Čítaj ďalej

Úradná správa ŠTK VsSTZ č. 1 – 2019/20, rozpis majstrovských súťaží dospelých 2019/20, prihláška.

Súčasťou tejto úradnej správy je Prihláška na usporiadanie VPSM mládeže v sezóne 2019/2020 Ján Pitoňák, predseda ŠTK VsSTZ Erik Hajduk, ŠTK mládeže VsSTZ

Čítaj ďalej

Úradná správa č.3 – Spišský pohár mládeže

Čítaj ďalej

Úradná správa č.3 vydaná ŠTK ObSTZ SPIŠ 2018/2019

Čítaj ďalej

Úradná správa ŠTK PSTZ č. 1 – 2019/20, rozpis majstrovských súťaží dospelých 2019/20, prihláška.

Čítaj ďalej

ObSTZ SPIŠ – rebríček k 1.7.2019

Čítaj ďalej

Európsky týždeň športu 2019 – výzva pre kluby

Vincent Pavúk, predseda VsSTZ

Čítaj ďalej

ObSTZ Humenné – registrácia na Pinec.sk

0 out of 5

Čítaj ďalej

Úradná správa č. 5 – dospelí – vydaná ŠTK VsSTZ Košice – sezóna 2018/2019.

Pokuty, správy ŠTK, kvalifikácie, schválené výsledky, konečné tabuľky.

Čítaj ďalej

Úradná správa č. 3 vydaná ŠTK PSTZ Poprad – sezóna 2018/2019.

Konečné poradie Pohára PSTZ jednotlivcov, správy ŠTK, schválené výsledky, konečné tabuľky.

Čítaj ďalej

Stolnotenisový rebríček Východného Slovenska k 1.7.2019

dospelí

Čítaj ďalej

Podtatranský regionálny rebríček k 1.7.2019

dospelí

Čítaj ďalej

Stolný tenis do škôl

Opakujeme po úspešnom roku 2018. Výzva je určená pre základné školy. Vincent Pavúk, predseda VsSTZ

Čítaj ďalej

Kvalifikácie do súťaží riadených ŠTK VsSTZ.

výsledky v prílohe

Čítaj ďalej

Zápisnica z Konferencie VsSTZ, 23.5.2019

Vincent Pavúk, predseda VsSTZ

Čítaj ďalej

Pohár PSTZ jednotlivcov 2018/2019 – 11. ročník

Konečné poradie

Čítaj ďalej

GP Praha 24.-26.5.2019 očami trénerov

Janka Mihaľovová,  Štefan Eštok

Čítaj ďalej

Stolnotenisový turnaj žiactva, Šarišské Michaľany 1.6.2019 – pri príležitosti MDD

Erik Hajduk

Čítaj ďalej

Konečné tabuľky 5. a 6. liga ObSTZ Humenné

Čítaj ďalej

Výzva na podporu mladého stolnotenisového talentu s ťažkým životným osudom

JUDr. Daniel Fink

Čítaj ďalej

Výzva na podporu publikačných aktivít v oblasti stolného tenisu

Čítaj ďalej

Konferencia VsSTZ

Ešte je čas prihlásiť delegátov na Konferenciu VsSTZ!!! Do nedele 19.5.2019. VV VsSTZ schválil dátum Konferencie Východoslovenského stolnotenisového zväzu na štvrtok 23.5.2019 o 14:30 v hoteli LINEAS v Prešove. Oznamujeme klubom v pôsobnosti Východoslovenského stolnotenisového

Čítaj ďalej

Texnet cup 2019

Výsledky TEXNET CUP 2019 Ďakujeme všetkým hráčom za účasť na turnaji a skvelú atmosféru. Tím ŠKST Spišský Štvrtok

Čítaj ďalej

Pozvánka na Kvalifikáciu o postup na ME žien

Pozvánka Vincent Pavúk predseda VsSTZ

Čítaj ďalej

Dokumenty Východoslovenského klubu veteránov

UPOZORNENIE na úpravu propozícií Dávame ešte raz do pozornosti všetkých záujemcom návrh dokumentu STANOVY Východoslovenského klubu veteránov, ktorý sme všetci traja spracovali a taktiež sme si ho nechali odkonzultovať. Rovnako predkladáme návrh kalendára, ktorý už môže

Čítaj ďalej

Smútočný oznam.

S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 4.5.2019 nás navždy opustil vo veku nedožitých  64 rokov náš stolnotenisový  priateľ, spoluhráč z Malého Kamenca Ladislav Kiss starší S naším drahým zosnulým bude posledná rozlúčka dňa  8.5.2019 o 16.00

Čítaj ďalej

Priebežné poradie o Pohár PSTZ jednotlivcov 2018/2019

Po 5. turnajoch

Čítaj ďalej

Výzva pre správcov školských stolnotenisových líg

Čítaj ďalej

Majstrovstvá Podtatranského regiónu jednotlivcov 2019 – dospelí.

výsledky

Čítaj ďalej

Majstrovstvá SR družstiev mladších žiačok, 1.5.2019, MŠK VSTK Vranov

Zápisy zo stretnutí Semifinále zápisy Finále zápis Konečné poradie Nástup družstiev 1. ŠKST Ružomberok, 2. STK ZŠ na bielenisku Pezinok, 3. MŠK VSTK Vranov nad Topľou Erik Hajduk, hlavný rozhodca

Čítaj ďalej

Úradná správa č.6 mládež

V prílohe sú nominácie na MSR za VsSTZ podľa SR rebríčka k 1.5.2019 a KM VsSTZ určila vedúcich krajských výprav pre jednotlivé MSR mládeže JUDr. Daniel Fink, predseda KM VsSTZ Erik Hajduk, ŠTK mládeže VsSTZ

Čítaj ďalej

Majstrovstvá východného Slovenska družstiev najmladších žiačok, Krompachy, 27.4.2019 – výsledky

Čítaj ďalej

Propozície 17.ročníka turnaja O pohár primátora mesta Stará Ľubovňa

Čítaj ďalej

Majstrovstvá východného Slovenska družstiev, 27.4.2019, Belá nad Cirochou – výsledky

Vyhodnotenie MVS

Čítaj ďalej

Nominácia mládeže VsSTZ na GP Praha 24.-26.5.2019

JUDr. Daniel Fink, predseda KM VsSTZ

Čítaj ďalej

Oznamy KM VsSSTZ k Majstrovstvám východného Slovenska

Všetky informácie k MVS mládeže jednotlivcov budú uverejňované výhradne v priečinku Súťaže Mládež 2018-2019 Majstrovstvá východného Slovenska. Tam budú doplnené postupne všetky propozície, nominačné rebríčky, právo štartu v jednotlivých kategóriách, majstri okresov a neskôr aj výsledky. Vydanie nominačných

Čítaj ďalej

Oznam o školení trénerov

Trénersko-metodická komisia VsSTZ oznamuje všetkým záujemcom,  že seminár trénerov licencie D a C -stará, bude 31.5.2019 o 17:00 hod v športovej hale v Starej Ľubovni. Záujemci nech sa hlásia emailom: hakyo@centrum.sk Dalšie školenie trénerov

Čítaj ďalej

Smútočný oznam.

S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 14.4.2019 nás navždy opustil vo veku nedožitých  63 rokov náš stolnotenisový  priateľ, spoluhráč zo Stredy nad Bodrogom Vojtech Pribula S naším drahým zosnulým bude posledná rozlúčka dňa  17.4.2019 o 15.00 hod.v dome

Čítaj ďalej

Výsledky Majstrovstvá SPIŠA – mladší žiaci a dorastenci, Spišské Vlachy 06.04.2019

Čítaj ďalej

Úradná správa č.4 mládež

Na základe uvedených skutočností uvedených v úradnej správe, na Majstrovstvá SR družstiev starších žiačok postupujú ŠKST Humenné a MŠK VSTK Vranov nad Topľou. JUDr. Daniel Fink predseda KM VsSTZ Erik Hajduk ŠTK mládeže VsSTZ

Čítaj ďalej

Majstrovstvá východného Slovenska družstiev, starší žiaci, Belá nad Cirochou, 14.4.2019 – výsledky

Vyhodnotenie MVS

Čítaj ďalej

Konečné tabuľky dlhodobých súťaží dospelých, riadených ŠTK VsSTZ – sezóna 2018-2019.

Čítaj ďalej

Pozvánka na stolnotenisový turnaj TEXNET CUP 2019.

Usporiadateľ ŠKST Spišský Štvrtok

Čítaj ďalej

Propozície Majstrovstiev Podtatranského regiónu dospelých 2019.

Usporiadateľ STO Spišské Bystré. Dňa 27. apríla 2019 (sobota)

Čítaj ďalej

Výsledky Majstrovstiev Podtatranského regiónu mládeže 2019.

Usporiadateľ ŠKST Spišský Štvrtok

Čítaj ďalej

Majstrovstvá východného Slovenska družstiev, mladší žiaci, 6.4.2019, Belá nad Cirochou – výsledky

Čítaj ďalej

Majstrovstvá východného Slovenska družstiev, mladšie žiačky, 6.4.2019, MŠK VSTK Vranov – výsledky

Vyhodnotenie Majstrovstiev východného Slovenska družstiev mladších žiačok Erik Hajduk hlavný rozhodca

Čítaj ďalej

Informácia o spustení novej webovej stránky SSTZ www.sraketoudoskoly.sk

Slovenský stolnotenisový zväz v súlade so svojimi programovými prioritami na úseku rozvoja stolného tenisu a školského športu spúšťa úplne nový webový portál www.sraketoudoskoly.sk. Uvedená stránka bude prioritne zameraná na aktivity masového charakteru, podporu stolného tenisu

Čítaj ďalej

Úradná správa č.3 mládež

Informácie k MVS mládeže doplnené o MVS družstiev mladšieho žiactva JUDr. Daniel FINK predseda KM VsSTZ Erik HAJDUK ŠTK mládeže VsSTZ

Čítaj ďalej

4.VSPM mladšie žiactvo, MŠK VSTK Vranov, 30.3.2019 – výsledky

Erik Hajduk

Čítaj ďalej

Ramagu cup

propozície v prílohe

Čítaj ďalej

Majstrovstvá Spiša mladších žiakov a dorastencov na rok 2019 – ŠKST Spišské Vlachy dňa 06.04.2019

Čítaj ďalej

Majstrovstvá východného Slovenska družstiev dorastenci

V Belej nad Cirochou sa uskutočnili Majstrovstvá východného Slovenska družstiev dorastencov za účasti 3 družstiev. ŠK Orion Belá nad Cirochou, OŠK Šarišské Michaľany a STJ Družba Bardejov. Právo štartu v kvalifikácii do Extraligy dorastencov si vybojovali

Čítaj ďalej

2. liga starších žiakov Podtatranská – 2018/2019.

Konečné výsledky

Čítaj ďalej

Majstrovstvá Spiša najmladší a starší žiaci – Výsledky – 16.3.2019 Krompachy

Čítaj ďalej

Majstrovstvá Podtatranského regiónu mládeže 2019.

Usporiadateľ ŠKST Spišský Štvrtok. Propozície v prílohe

Čítaj ďalej

16.ročník turnaja o pohár starostu obce Čaňa propozície

V prílohe STŠK Junior Čaňa

Čítaj ďalej

Pozvánka na seminár pre trénerov A,B,C,D – 22.marec 2019 v Humennom

V prílohe aj zoznam trénerov, ktorým končia licencie v roku 2019 alebo skončili licencie už skôr. Ondrej Haky predseda TMK VsSTZ

Čítaj ďalej

Svetový deň stolného tenisu 2019

Žiadosť treba zaslať elektronicky na sstz3@sstz.sk, ALE AJ PÍSOMNE na adresu zväzu Černockého 7729/6, 831 53 Bratislava 3. Do predmetu elektronickej žiadosti ako aj na obálku uvedie: "Žiadosť - svetový deň stolného tenisu 2019". Uzávierka

Čítaj ďalej

39. ročník Veľkonočného turnaja jednotlivcov.

Usporiadateľ STO Poprad Veľká

Čítaj ďalej

Úradná správa č.1 a 2 – Spišský pohár mládeže

Čítaj ďalej

Úradná správa č. 4 2018/19, vydaná ŠTK VsSTZ.

Pokuty, poplatky za mládež, výsledky MK jednotlivcov dospelí, schválené výsledky

Čítaj ďalej

Majstrovstvá Spiša najmladších a starších žiakov – Krompachy

Čítaj ďalej

Oznam pre trénerov VS regiónu

Čítaj ďalej

Majstrovstvá východného Slovenska – termíny usporiadatelia

Usporiadatelia a termíny MVS Jednotlivci Dorast - 1.5.2019 - SŠK Poproč Staršie žiactvo - 28.4.2019 - ŠK Orion Belá nad Cirochou Mladšie žiactvo - 18.5.2019 - MŠK VSTK Vranov Najmladšie žiactvo - 11.5.2019 ŠKST Humenné Družstvá: Dorast - 23.3.2019 chlapci aj dievčatá

Čítaj ďalej

Výsledky Majstrovstiev SPIŠA mužov a žien pre rok 2019

Čítaj ďalej

4.VSPM dorastenci, 3.3.2019, SŠK Poproč – výsledky

Turnaj dorasteniek sa neuskutočnil, pretože sa prihlásili iba 3 hráčky Erik Hajduk

Čítaj ďalej

4.VSPM najmladšie žiactvo, 3.3.2019, ŠKST Humenné – výsledky

Erik Hajduk

Čítaj ďalej

4.VSPM staršie žiactvo, 2.3.2019, ŠKST Humenné – výsledky

Erik Hajduk

Čítaj ďalej

2. liga starších žiakov Podtatranská

Výsledky 5. turnaja

Čítaj ďalej