Výzva klubom, ktoré nemajú vyškolených rozhodcov

Vážení členovia Stolného tenisu Komisia rozhodcov VSSTZ Vás vyzýva predložiť platnú registráciu rozhodcu stolného tenisu pre váš klub do 15.2.2024. Výkonný výbor upustil od uloženia pokuty za nesplnenú povinnosť pre kluby do uskutočnenia najbližšieho školenia rozhodcov. Komisia rozhodcov VSSTZ v spolupráci so SSTZ...

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti

Najčítanejšie