Zápisnica z riadnej konferencie VsSTZ zo dňa 22.05.2018 | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov