Homepage

Výzva na pripomienkovanie súťažného poriadku mládeže 2018/2019

📁 Aktuality, Komisia mládeže 🕔18.júl 2018

Komisia mládeže VsSTZ vyzýva všetky kluby v riadiacej pôsobnosti VsSTZ pracujúce s mládežou, prípadne ObSTZ a OSTZ ako aj ďalšie subjekty, ktorých sa to týka na zasielanie pripomienok k Súťažnému rozpisu mládeže 2018/2019. Všetky navrhované zmeny a doplnenia oproti predošlému súťažnému ročníku sú priamo v texte uvedené červenou farbou. Pripomienky žiadame zaslať v lehote do 31.07.2018 na email daniel.fink@pobox.sk.

Rozpis_súťaží_mládeže_VsSTZ_2018-2019

JUDr. Daniel Fink
predseda komisie mládeže