Výkonný výbor | Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Výkonný výbor

 

Výkonný výbor VsSTZ Košice
Vincent PAVÚK
Predseda

Bydlisko: Sídlisko JUH 1053, 093 01 Vranov n/T
Mobil: 0908 / 145858
Email: pavuk.vinco@gmail.com

SAMSUNG
JUDr. Zoltán GALLO
Disciplinárna komisia

Bydlisko: J.Brocku 1, 048 01 Rožňava
Tel.: 058 / 73 415 41
Mobil: 0907 / 911 882
Email: zoltan.gallo@genpro.gov.sk

Stanislav DUBEC
Rozhodcovská komisia a matričná komisia

Bydlisko: Gen.Svobodu 700/25, 089 01 Svidník
Tel.:
Mobil: 0905 / 347 381
Email: dubec.firma@gmail.com

Ján PITOŇÁK
podpredseda,        športovo-technická komisia

Bydlisko: Slovenská Ves 208, 059 02, Slovenská Ves
Tel.:
Mobil: 0908 / 314 208
Email: janpitonak208@gmail.com

Ondrej HAKY

metodicko-vzdelávacia komisia

Bydlisko: Okružná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.:
Mobil: 0903 / 627 718
Email: hakyo@centrum.sk

Martin GUMÁŇ                                                                                                                          ekonomická komisia                                                                                                  Bydlisko:Západná 69, 044 24 Poproč
Tel.:
Mobil: 0903 / 546230
Email: martinguman@centrum.sk
JUDr. Daniel FINK                                                                                                                      Komisia mládeže                                                                                                                 Bydlisko: Humenné
Tel.:
Mobil: 0907 / 945370
Email: daniel.fink@pobox.sk
Anton  GURČÍK                                                                                                                        predseda kontrolnej komisie                                                                                               Bydlisko: Fabíniho 13, 053 61 Spišské Vlachy
Tel.: 053 / 4495133
Mobil: 0904 / 553 415
Email: antongurcik@centrum.sk
Alexander COMISSO

člen kontrolnej komisie

Bydlisko:
Tel.:
Mobil:
Email:

Rastislav TEREZKA
člen kontrolnej komisie

Bydlisko: 072 11 Čečehov 33
Tel.: 055 / 688 00 33
Mobil: 0907 / 937 584
Email: rastislav.terezka@azet.sk, rastislav.terezka@socpoist.sk