Výkonný výbor | Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Výkonný výbor

 

Výkonný výbor VsSTZ Košice
JUDr.Anton HAJDUK
Predseda

Bydlisko: Štúrova 101/5, 093 01 Vranov n/T
Tel.: 057/ 4881390
Mobil: 0918 428313
Email: anton_hajduk@stonline.sk

SAMSUNG
JUDr. Zoltán GALLO
Disciplinárna komisia

Bydlisko: J.Brocku 1, 048 01 Rožňava
Tel.: 058 / 73 415 41
Mobil: 0907 / 911 882
Email: zoltan.gallo@genpro.gov.sk

Stanislav DUBEC
Rozhodcovská komisia a matričná komisia

Bydlisko: Gen.Svobodu 700/25, 089 01 Svidník
Tel.:
Mobil: 0905 / 347 381
Email: dubecstanislav@stonline.sk

Ján PITOŇÁK
podpredseda,        športovo-technická komisia

Bydlisko: Slovenská Ves 208, 059 02, Slovenská Ves
Tel.:
Mobil: 0908 / 314 208
Email: janpitonak208@gmail.com

Ondrej HAKY

metodicko-vzdelávacia komisia

Bydlisko: Okružná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.:
Mobil: 0903 / 627 718
Email: hakyo@centrum.sk

Martin GUMÁŇ                                                                                                                          ekonomická komisia                                                                                                  Bydlisko:Západná 69, 044 24 Poproč
Tel.:
Mobil: 0903 / 546230
Email: martinguman@centrum.sk
Vladimír  PIŠTEJ                                                                                                                       Komisia mládeže                                                                                                                 Bydlisko: Jurkovičova 2, 080 01 Prešov
Tel.:
Mobil: 0905 / 263831, 0905 / 194025
Email: vlado.pistej@condornet.sk
 Anton  GURČÍK                                                                                                                        predseda kontrolnej komisie                                                                                               Bydlisko: Fabíniho 13, 053 61 Spišské Vlachy
Tel.: 053 / 4495133
Mobil: 0904 / 553 415
Email: antongurcik@centrum.sk
RNDr.Marta BRÚDEROVÁ                                                                                                           členka kontrolnej komisie                                                                               Bydlisko: Belehradská 17, 040 13 Košice
Tel.:
Mobil: 0903 / 848 054, 0918181477
Email: marta.bruderova17@gmail.com, marta48@post.sk
Rastislav Terezka
člen kontrolnej komisie

Bydlisko: 072 11 Čečehov 33
Tel.: 055 / 688 00 33
Mobil: 0907 / 937 584
Email: rastislav.terezka@azet.sk, rastislav.terezka@socpoist.sk