Úradná správa č. 2-2013/2014 vydaná ŠTK PSTZ Poprad | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov