Homepage

Upozornenie pre kluby štartujúce v súťažiach VsSTZ v sezóne 2016-2017

📁 Aktuality 🕔30.september 2016

Výkonný výbor VsSTZ upozorňuje kluby na dodržiavanie ustanovení Rozpisu súťaží vydaného na sezónu 2016-2017 a Kritérií hracích miestnosti a hracích podmienok a to najmä:

– uverejňovanie spoločnej fotografie z nástupu na stretnutie, kde budú hráči jednotlivých družstiev v jednotnej výstroji

– fotokópia zápisu zo stretnutia musí byť čitateľná

– z fotografie musí byť zrejme v akej hracej miestnosti sa hralo

– predohrávky stretnutí hlásiť predsedovi ŠTK minimálne 3 dni pred ich odohraním

schválené súpisky sú uverejnené na stránke www.pinec.sk

– povinnosť zabezpečiť zatemnenie hracích miestností v čase stretnutia

– teplota v hracej miestnosti musí byť minimálne 12˚ C, ak teplota klesne pod 10˚ C, domáce družstvo prehra kontumačne

– hracia miestnosť musí byť pripravené minimálne 45 minút pred začiatkom zápasu

Nedodržiavanie týchto ustanovení bude mať za následok disciplinárne konanie voči jednotlivým oddielom za strany VV VsSTZ.

JUDr. Anton Hajduk

predseda VsSTZ

 

Ján Pitoňák

predseda ŠTK VsSTZ