Svetový deň stolného tenisu 2019 | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Svetový deň stolného tenisu 2019

📁 Nezaradené 🕔13.marec 2019

Žiadosť treba zaslať elektronicky na sstz3@sstz.sk, ALE AJ PÍSOMNE na adresu zväzu Černockého 7729/6, 831 53 Bratislava 3. Do predmetu elektronickej žiadosti ako aj na obálku uvedie: „Žiadosť – svetový deň stolného tenisu 2019“. Uzávierka na predkladanie žiadostí je najneskôr 25.03.2019 elektronicky aj poštou