Homepage

Preloženie stretnutí č. 31,32,38 a 39 – 2. liga mužov.

📁 Športovo-technická komisia 🕔24.október 2014
Na základe žiadosti STK Lokomotíva Košice zo dňa 30.9.2014 prekladá ŠTK VsSTZ v Košiciach v zmysle čl. 4.3.7.5.6. Súťažného poriadku stretnutia 3. kola 2. ligy mužov č. 31 1. PPC Fortuna Kežmarok – STK Lokomotíva Košice, č. 32 TJ Javorinka Levoča – STO Valaliky, č. 38 1. PPC Fortuna Kežmarok – STO Valaliky a č. 39 TJ Javorinka Levoča – STK Lokomotíva Košice, ktoré sa mali odohrať 9.11.2014 na deň 23.11.2014 v úradných hracích časoch.

Dôvod:

Nominácia hráča STK Lokomotíva Košice René Reha, ako reprezentanta SR na Hungarian cadet open. Menovaný hráč družstva je v jeho základe (4).

Ján Pitoňák

predseda ŠTK VsSTZ