Porušenie stanov. | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Porušenie stanov.

📁 Aktuality 🕔05.jún 2014

Vážení členovia Východoslovenského stolnotenisového zväzu Košice – Prešov,

 

Keďže neboli splnené všetky podmienky na zvolanie mimoriadnej konferencie VsSTZ a predsedníčka VV zvolala mimoriadnu konferenciu svojvoľne bez odsúhlasenia vo VV VsSTZ,

 

mimoriadna konferencia VsSTZ sa nemôže uskutočniť.

 

Stanovy VsSTZ

Čl. 8 Mimoriadna konferencia

  1. Mimoriadna konferencia VsSTZ musí byť zvolaná, ak o to požiada najmenej 1/3 oddielov, ktoré majú právo vyslať svojho zástupcu na konferenciu VsSTZ, resp. VV a to do jedného mesiaca od prijatia žiadosti resp. rozhodnutia VV.
  2. Mimoriadna konferencia VsSTZ má všetky oprávnenia riadnej konferencie (článok 6 stanov)

 

VV VsSTZ boli doručené iba podpisy na odstúpenie VV VsSTZ, nikde na petičných hárkoch nebola napísaná žiadosť o zvolanie mimoriadnej konferencie VsSTZ.

 

Keď bude petičná akcia obsahovať všetky náležitosti podľa stanov VsSTZ, mimoriadna konferencia bude zvolaná.

Prosím, rešpektujme stanovy VsSTZ.

 

Ing. Miroslav Harabin, podpredseda VV VsSTZ