Homepage

Odhlásenie družstva OKST Regmont Hraň „B“ zo 4. ligy Zemplínsko-Košickej.

📁 Športovo-technická komisia 🕔10.január 2016

Športovo technická komisia obdržala dňa 7.1.2016 list od výboru OKST Regmont Hraň, ktorým jej bolo oznámené, že družstvo OKST Regmont Hraň „B“ definitívne odhlasuje zo súťaže 4. ligy Zemplínsko-Košickej.
V zmysle čl. 4.1.4.6.2. súťažného poriadku, keď odstúpi družstvo zo súťaže po jej rozohraní platia tieto ustanovenia: – družstvo odohralo polovicu alebo menej stretnutí skupiny, všetky jeho stretnutia sa anulujú. Takéto družstvo je prvým zostupujúcim.
Porušenie tohto ustanovenia sa bude riešiť disciplinárnym trestom.

Ján Pitoňák, predseda ŠTK