Najväčší problém VsSTZ | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Najväčší problém VsSTZ

📁 Aktuality 🕔13.január 2015

Najväčší problém VsSTZ

Stolnotenisová verejnosť si mala možnosť na našej webovej stránke prečítať zápisnicu z posledného zasadnutia výkonného výboru zo dňa 17.12.2014. Uznesením uložilo predsedovi (podľa bodu 4d) aj informovať členskú základňu na webovej stránke) vykonať opatrenia voči osobe Ing. Miroslava Harabina z Kežmarku z dôvodu jeho neodovzdania účtovnej agendy a finančnej hotovosti na pokladni vo výške 1 112,63 Eur. Na písomné a emailové výzvy predsedu nereaguje. Z uznesenia vyplýva povinnosť objednať si právnu službu za účelom podania žaloby na vydanie dokladov a vrátenie peňazí. Tieto náklady bude musieť zaplatiť VsSTZ z vlastných prostriedkov na úkor všetkých klubov. Ako predseda zväzu mám zato, že sa v tomto prípade nedodržujú pokyny orgánov zväzu vyplývajúce zo stanov. Toto oznámenie predkladám verejnosti z toho dôvodu, že v súvislosti s novým súťažným ročníkom podám návrh na neakceptovanie prihlášky družstva FORTUNY Kežmarok 2. lige mužov, prípadne aj jeho iných družstiev prihlásených do súťaží VsSTZ a aby táto skutočnosť bola známa ešte pred odvetnou časťou tohto súťažného ročníka.

 

JUDr. Anton Hajduk, predseda VsSTZ