Metodicko-vzdelávacia komisia

AKTUALITY
Meno Funkcia Mesto Mobil E-mail
 Ondrej Haky  predseda  Stará Ľubovňa   0903627718  hakyo@centrum.sk
 RNDr.Marta Brúderová  člen  Košice  0918181477   marta.bruderova17@gmail.com
 Ing.Andrej Dzelinský  člen  Michalovce

Náplň činnosti komisie:

  • Zabezpečuje vzdelávanie trénerov z poverenia SSTZ – školenie 1.kvalifikačného stupňa
  • Zabezpečuje vzdelávanie trénerov z poverenia SSTZ – semináre pre licencie C (stará),lic.D
  • Vedie evidenciu trénerov podľa  klubov
  • Vedie evidenciu  trénerov podľa získanej kvalifikácie