Homepage

Kritéria hracích miestností a hracích podmienok v súťažiach VsSTZ – sezóna 2016-17.

📁 Športovo-technická komisia 🕔06.október 2016

II. Hracie podmienky

Správne znenie čl. 7 – Oblečenie

Všetci hráči jedného družstva musia byť pri nástupe jednotne oblečení. Porušenie tohto ustanovenia sa trestá peňažnou pokutou.

 

Ján Pitoňák, predseda ŠTK VsSTZ