Konferencia VsSTZ | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Konferencia VsSTZ

📁 Aktuality 🕔29.apríl 2018

Zvolanie konferencie 22.5.2018

Návrh_rokovacieho_a_volebného_poriadku_konferencie_VsSTZ 2018

VV VsSTZ schválil dátum Konferencie Východoslovenského stolnotenisového zväzu na utorok 22.5.2018 o 14:30 v hoteli LINEAS v Prešove.

Oznamujeme klubom v pôsobnosti Východoslovenského stolnotenisového zväzu a zástupcom okresných, resp. oblastných stolnotenisových zväzov, aby nominovali svojich delegátov na Konferenciu VsSTZ v termíne do piatku 18.mája 2018 do 22:00 hod. na mailovej adrese VsSTZ vinco.vsstz@gmail.com v zmysle platných Stanov VsSTZ

Upozornenie pre záujemcov byť delegátom Konferencie VsSTZ

Delegát preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na konferencii predložením
a/ zápisnice o voľbe štatutárneho orgánu, ak je delegátom štatutárny orgán, alebo
b/ písomným poverením štatutárneho orgánu klubu, ak delegát nie je štatutárnym orgánom.

Výzva pre všetky kluby a funkcionárov v riadiacej pôsobnosti krajských súťaží

Návrhy na zmenu predpisov a Stanov sú povinní delegáti Konferencie VsSTZ predložiť písomne najneskôr pred začiatkom Konferencie s jasnou formuláciou o akú zmenu ide (v prípade Stanov aj konkrétne o zmenu akého článku alebo paragrafu sa návrh týka). Návrhy, ktoré nebudú podané písomne alebo sa nebudú viazať ku konkrétnemu článku Stanov, predmetom rokovania na Konferencii VsSTZ nebudú.

Ďalšie informácie o konferencii VsSTZ budú priebežne aktualizované v tomto priečinku.

 

Vincent Pavúk
predseda VsSTZ