Koncepcia mládeže VsSTZ 2017/2018 | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Koncepcia mládeže VsSTZ 2017/2018

📁 Aktuality, Komisia mládeže 🕔30.júl 2017

Koncepcia mládeže VsSTZ 2017_2018 schválená VV VsSTZ 17.07.2017

V prílohe Vám predkladáme Koncepciu mládeže VsSTZ, ktorá obsahuje aj rozpis súťaží mládeže pre sezónu 2017/2018 schválenú VV VsSTZ na zasadnutí dňa 17.7.2017.

Prosím, aby ste si ju pozorne prečítali, nakoľko je v nej uvedených veľa zmien, aby ste neboli prekvapení počas sezóny, že ste o tom nevedeli alebo nepočuli.

Vincent Pavúk

predseda VsSTZ

JUDr. Daniel Fink

predseda KM VsSTZ – predkladateľ