Komisia rozhodcov a matričná

AKTUALITY
Meno Funkcia Mesto Mobil E-mail
Stanislav DUBEC predseda Svidník 0905347381 dubecstanislav@stonline.sk
Peter  Duchnický člen
Ing.Jozef Kacvinský člen Valaliky 0917520019 valalikysto@gmail.com

Náplň činnosti komisie:

  • Delegovanie rozhodcov na akcie vyhlásené výkonným výborom.
  • Zabezpečovanie vzdelávania rozhodcov.
  • Evidencia všetkých rozhodcov v kraji.
  • Propagácia a popularizácia stolného tenisu.
  • Spracovanie zastúpenia rozhodcov v kluboch.
  • Vybavovanie a evidencia prestupov hráčov v zmysle Prestupového poriadku SSTZ.
  • Vybavenie a evidencia hosťovania hráčov v zmysle Prestupového poriadku SSTZ.