Kandidáti do orgánov SSTZ | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Kandidáti do orgánov SSTZ

📁 Aktuality, Oznamy 🕔25.máj 2017

Konferencia VsSTZ na svojom zasadnutí dňa 18.5.2017 zvolila za kandidátov do orgánov SSTZ za VsSTZ (voľby SSTZ dňa 16.6.2017 v Bratislave) takto:

JUDr. Anton Hajduk – predseda SSTZ

Jaromír Truksa          – člen  zodpovedný za   komisiu športovej reprezentácie

Bc. Oliver Kovács       – člen  zodpovedný za  športovo- technickú komisiu

Roman Grigel               – člen zodpovedný za komisiu mládeže

Stanislav Sládkovič  – člen zodpovedný za komisiu rozhodcov

Dalibor Jahoda          – člen zodpovedný za  trénersko-metodickú komisiu a vzdelávanie

JUDr. Daniel Fink     – člen zodpovedný za komisiu rozvoja stolného tenisu a školský šport

Ľubomír Pištej            – člen ako zástupca športovcov

Branislav Kalužný   – člen  zodpovedný za ekonomické otázky a marketing

Disciplinárna komisia SSTZ:

JUDr. Zoltán Gallo kandidát na predsedu

JUDr. Zoltán Gallo kandidát na podpredsedu