Disciplinárna komisia | Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Disciplinárna komisia

Meno Funkcia Mesto Mobil E-mail
 JUDr.Zoltán Gallo  predseda
 Juraj Galajda  člen
Ing.Andrej Ružik člen Rožňava  0908860437  ruzik@it-reality.sk

Náplň činnosti komisie:

  • Prerokovanie všetkých disciplinárnych previnení jednotlivcov a kolektívov.
  • Ukladanie trestov v disciplinárnom konaní podľa disciplinárneho poriadku SSTZ.