Adresár mládežníckych klubov

Adresár na stiahnutie v PDF

STK Stará Ľubovňa Ondrej Haky, Okružná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: 0903/627718, 052/4262120,
mail: hakyo@centrum.sk
Hracia miestnosť: športová hala, Tehelná 1, Stará Ľubovňa

TJ Javorinka Levoča Ing. Ernest Rusnák, Kováčska vila 2, 054 01 Levoča
tel.: 0903/255440, 053/4512705
mail: rzlevoca@pobox.sk
Hracia miestnosť: Základná škola, Námestie Št. Kluberta, Levoča

ŠK Orion Belá nad Cirochou Ján Dráb, Komenského 2656, 069 01 Snina
tel.:0905/626415, 057/7682816,
mail: loziskaplus@loziskaplus.sk
Hracia miestnosť: Základná škola, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou

STK Lokomotíva Košice Marián Fotta, Čermeľská cesta 1, 040 01 Košice
tel.:0948/614221
mail: marianfotta@gmail.com, info@stklokomotiva.sk
Hracia miestnosť: Čermeľská cesta 1, Košice

TJ Dunajec Spišská Stará Ves Mgr. Ján Stanko, Štúrova 389/48, 061 01 Spišská Stará Ves
tel.:0949/344197, 052/4822610
mail: jan.stanko@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Spišská Stará Ves

ŠSTK Junior Čaňa František Solár, Na Kope 37, 040 16 Košice
tel.:0917/572055
mail: frantisek.solar@stonline.sk, labosrobert@gmail.com
Hracia miestnosť: Základná škola, Pionierska 35, Čaňa

STO Valaliky Ing. Jozef Kacvinský, Horná úvrať 9, 044 13 Valaliky
tel.: 0917/520019
mail: valalikysto@gmail.com
Hracia miestnosť: Základná škola Valaliky, Hlavná 165

OTJ STO Jamník Ing. Mariájn Grzyb, 053 22 Jamník 96
tel.: 0915/902026, 053/4297823
mail: boletus@centrum.sk, inggrzyb@gmail.com
Hracia miestnosť: Sála OTJ Jamník, pri futbalovom ihrisku

ZŠ Klenová Mgr. Martin Štofík, 067 72 Klenová 170
tel: 0905/299985
mail: stofikmartin@gmail.com, stofikmartin2@gmail.com
Hracia miestnosť: ZŠ a MŠ Klenová, Klenová 111

MŠK VSTK Vranov Vincent Pavúk, Sídlisko JUH 1053, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.: 0908/145858
mail: anton_hajduk@stonline.sk
Hracia miestnosť: Stolnotenisová hala, B. Němcovej 2575, v areáli futbalového štadióna

ŠKST Spišské Vlachy Anton Gurčík, Fabiniho 13, 053 61 Spišské Vlachy
tel.: 0904/553415, 053/4495133
mail: antongurcik@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy

STO BBF Spišská Nová Ves Jaroslav Sagula, Javorová 2, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 0910/488878
mail: jasag@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ, Lipová ul. Spišská Nová Ves

1.PPC Fortuna Kežmarok Ing. Miroslav Harabin, Priekopa 45, 060 01 Kežmarok
tel.:0905/844187
mail: ppcfortuna@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ a MŠ sv. Kríža 21, Kežmarok

TJ Baník Smolník Ing. Jozef Tokarčík, 055 66 Smolník 36
tel.:0919/045072
mail: jozef.tokarcik@gmail.com
Hracia miestnosť: Telocvičňa Základná škola Smolník

ŠŠK Centrál SŠ Svidník Michal Kmiť Karpatská 804/10, 089 01 Svidník
tel.:0903/612669
mail: miroslav.kurecko@gmail.com
Hracia miestnosť: Spojená škola, Centrálna 664, Svidník

OŠK Šarišské Michaľany Vendelín Balčák, Michalská 38, 082 22 Šarišské Michaľany
tel.: 0908/270888, 051/4582484
mail: balcak.vendo@gmail.com
Hracia miestnosť: Stolnotenisová herňa – športový areál futbalového štadióna, Š. Michaľany

STO Letanovce Milan Gábriš, Štúrova 9, 053 13 Letanovce
tel: 0902/308618
mail: miga@neunet.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Letanovce, Školská ul.

ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou Ján Sojčák, Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
tel.: 0915/908350,
mail: j.sojcak@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Kamenica nad Cirochou

Geológ Rožňava Andrej Ružík, Útulná 9, 048 01 Rožňava
tel.: 0908/860437
mail: ruzik@it-reality.sk
Hracia miestnosť: Šafárika 120, Rožňava TJ STO Slovenská Ves

Ing. Peter Hanigovský, 059 02 Slovenská Ves 390
tel.: 0910/119586
mail: peterhanigovsky@zoznam.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ a MŠ Slovenská Ves (vchod zozadu)

TJ Baník Mlynky Jozef Černický, 053 76 Mlynky 359
tel.: 0905/152811
mail: cernickyjozef@gmail.com
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Mlynky – Biele Vody

ŠK ZŠ Sibírska Prešov Miroslav Gábor, Ďumbierska 25, 080 01 Prešov
tel.: 0907/638009, 051/7702452,
mail: gaborabececko@gmail.com
Hracia miestnosť: ZŠ Sibírska Prešov, Sídlisko Sekčov, Prešov (STH nad jedálňou)

ŠKP Prešov Vladimír Pištej, Ul. Jurkovičová č. 2, 080 01 Prešov
tel.: 0905/263831
mail: vlado.pistej@condornet.sk
Hracia miestnosť: SOŠ Prešov, Košická 20 – telocvičňa

STK Brezovica Ing. Lukáš Genčúr, 082 74 Brezovica 89
tel.: 0908/208294
mail: lugen@azet.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ v Brezovici

MSTK Veľké Kapušany Ing. Štefan Popély, Orgovánová 49, 079 01 Veľké Kapušany
tel.:0903/908628
mail: mkst.velkekapusany@gmail.com
Hracia miestnosť: Dom športu, Sídlisko POH, Veľké Kapušany (pri starom cintoríne)

ŠKST Topspin Margecany MUDr. Ľudovít Tomaga ml., Hornádska 10, 055 01 Margecany
tel.: 0905/424717
mail: skst.margecany@gmail.com
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ

KST Plus 40 Trebišov Ing. Gabriel Wawrek, Slnečná 3202/2, 075 01 Trebišov
tel.: 0911/903473
mail: wawrek@ulbrich.sk
Hracia miestnosť: T.G.Masaryka 2229/36,Trebišov

MŠK STO Krompachy Oľga Barbušová, Kolínovce 150, 053 42 pošta Krompachy
tel.: 0905/567307
mail: olga.barbusova@centrum.sk
Hracia miestnosť: Trangusova 1, Krompachy

ŠKST Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Hlavná 371/52, 067 77 Zemplínske Hámre
tel.: 0905/234838
mail: olymp.investment@gmail.com
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ

JMC Lužany pri Topli Marián Gdovin, Lužany pri Topli 16, 087 01 Giraltovce
tel.: 0908/972679
mail: gdovin.mar@gmail.com
Hracia miestnosť: Kultúrny dom Lužany pri Topli

OKST Regmont Hraň Dušan Juroš, SNP 154, Hraň
tel.: 0915/353296
mail: jurosdusan@zoznam.sk
Hracia miestnosť: STH Hraň, pri kultúrnom dome

OKST Bracovce Miroslav Hrabovský, 072 05 Bracovce 89
tel: 0907/962226
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Bracovce

STO Lemešany Cyril Sabol, 082 03 Lemešany 367
tel: 0905/856474
mail: sabolcyro@gmail.com
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Lemešany

STO Sedlice Mgr. Rastislav Kotulič, 082 43 Sedlice 139
tel: 0905/788554
mail: kotulic.rasto@gmail.com
Hracia miestnosť: telocvičňa ZŠ s MŠ Sedlice

SŠK Poproč Martin Gumáň, Západná 69, 044 24 Poproč
tel.: 093/546230
mail: martinguman@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ, Školská 1

KAC Jednota Košice Mgr. Renáta Priščáková, Havanská 13, 040 13 Košice
tel.: 0905/745121
mail: priscakova@netkosice.sk
Hracia miestnosť: malá telocvičňa ZŠ, Bruselská 18, Košice

STK Gemerská Poloma Juraj Galajda, Fraňa Krála 466, 049 22, Gemerská Poloma
tel.: 0908/366846
mail: durokolcun@gmail.com

Hracia miestnosť: Telocvičňa pri ZŠ, ul. Sládkovičova

STO Snina Alexander Kopáč, Dobrianskeho 1503/28, 06901 Snina
tel: 0911/424854
mail: sanokopac@gmail.com
Hracia miestnosť: telocvičňa OU internátne, ul. Palárikova 1602/1, Snina

ZŠ Ivana Krasku Trebišov Serhyi Yaremenko, 076 22 Vojčice 139/3
tel: 0949/345534
mail: yaremenko@zskrasku.tv
Hracia miestnosť: ZŠ Vojčice ul. Školská 392 076 22

ŠKST Sokol Vojčice Ladislav Bodnár, 076 22 Vojčice
tel: 0905/597796
mail: yaremenko@zskrasku.tv
Hracia miestnosť: ZŠ Vojčice ul. Školská 392 076 22

ZŠ Vyšný Žipov,. Mgr. Ján Straka, 094 34 Čierne nad Topľou 156
tel: 0908/847 249
mail: henrietkaf@gmail.com

STK Stadex Košice Cyril Vaňo, Jaltská 12, 040 01 Košice
tel: 0904/846470
mail: vanovci@netkosice.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Postupimská, Košice

STMK Stropkov Ing. Michal Malina, Krátka 1669/6, 091 01 Stropkov
tel: 0903/610197
mail: michal504@gmail.com
Hracia miestnosť: III. Základná škola, Konštantinová , Stropkov

STJ Družba Bardejov Ing. Ján Jakub, Pod papierňou 42, 085 01 Bardejov
tel: 0905/966698
mail: jan.jakub@email.cz
Hracia miestnosť: Športová hala Mier, Mlynská ul. Bardejov