21. kolo súťaží dospelých riadených ŠTK PSTZ. | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov